Demine Your Mine

Filmmakers

DIRECTED AND PRODUCED BY
Vofka Solovéy

ORIGINAL IDEA BY
Alex Gavrilenko

SCRIPT BY
Alex Gavrilenko
Vofka Solovéy

CINEMATOGRAPHY BY
Aleksandra Miasnikova

EXECUTIVE PRODUCERS
Nazar Bonka
Nadejda Ierofieieva
Timofey Nagorniy
Dmitriy Mishchenko
Lidiya Bilas
Iryna Marinina
Nataliya Popovich
Oksana Semenyuk
Oleksander Kamenets

CO-PRODUCERS
Alex Gavrilenko
Anastasiia Kyryliuk

ASSOCIATE PRODUCERS
Irma Gerasymenko
Oleksiy Tolkachov
Olga Stolyarenko
Ekateryna Demchuk

LINE PRODUCER
Lena Yuzik

PRODUCTION MANAGER
Andrey Naumchuk

SET DESIGN
Zhanna Kharkova

ASSISTANT DIRECTOR
Katya Stebnovskaya

EDITED BY
Vofka Solovéy
Katerina Valenti

VISUAL FX
Vofka Solovéy
GLORIA FX

CASTING
ABA STUDIO
Armina Mikhaylova
Tatyana Shlyapina
Olha Klymenko
Marina Zavorotnaya
Yuliana Tolkachova

STYLIST
Anna Obraztsova

HAIR & MAKE-UP
Alina Lykova
Alyona Popova

MUSIC BY
DakhaBrakha
ElectroMush (Song “Farewell”)
Vladimir Marus (Song “Shakhtar’s Fan”)

SOUND
Yurii Barybin
Max Ponomarchuk

STILL PHOTOGRAPHY
Ven Saranin

PUBLIC RELATIONS
Sofia Rozumenko

SPECIAL THANKS TO:
Tony Scotti
Nazar Bonka
Timofey Nagorniy
Dmitriy Mishchenko
Arnd Froebisch
Lidiya Bilas
Oksana Semenyuk
Nataliya Popovich
Iryna Marinina
Oleksander Kamenets
Andriy Gavrilenko
Yuliya Pasak
Oleg & Olga Lyubchenko
Dmitriy Kachanov
Dennis Belichenko
Oleksiy & Yuliana Tolkachovs
Olga Stolyarenko
Tatyana Shlyapina
Armina Mikhaylova
Olha Klymenko
Marusya Ivanova
Harvey Carroll, Jr.
Dmitriy Sledyuk

MINISTRY OF CULTURE OF UKRAINE

UKRAINIAN VOLUNTEERS FUND

“OMRIYANA KRAYINA” CHARITABLE FOUNDATION

ADRENALIN BROTHERS

VELYKA IDEYA

GLORIA FX

ABA STUDIO